07/10/2022 02:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình Hoà phùng đồng quận Hà Lang
別平和逢同郡何郎

Tác giả: Nguyễn Thông - 阮通

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 23/05/2009 11:34

 

Nguyên tác

望盡天南戰血腥,
十年馬首夢梅庭。
那知旦雨蠻煙地,
尚有江湖老客星。

Phiên âm

Vọng tận thiên Nam chiến huyết tinh,
Thập niên mã thủ mộng mai đình,
Na tri đán vũ, man yên địa,
Thượng hữu giang hồ lão khách tinh[1].

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Trời Nam chiến địa máu tanh,
Mười năm yên ngựa mai đình vấn vương.
Hay đau mưa khói đất Mường,
Sông hồ lại gặp khách vườn xưa đây.
[1] Ðời Ðông Hán, vua Quang Vũ có bạn thuở hàn vi là Nghiêm Quang, ở ẩn, ngồi câu ở ghềnh Phú Xuân. Một tối mưa, về cùng ngủ chung, gác cả chân lên bụng vua. Hôm sau, thái sử tâu có sao khách tinh phạm vào nơi vua ngự.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thông » Bình Hoà phùng đồng quận Hà Lang