Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2008 10:38

村家趣

抱籬竹樹萬條槍,
老屋弓餘古寺傍。
過雨池塘蛙語聒,
落花庭院燕泥香。
閒情湛湛春醪足,
世路茫茫午睡長。
醒後出門攜僕去,
逢人只向說農桑。

 

Thôn gia thú

Bão ly trúc thụ vạn điều thương,
Lão ốc cung dư cổ tự bàng.
Quá vũ trì đường oa ngữ quát,
Lạc hoa đình viện yến nê hương.
Nhàn tình trạm trạm xuân giao túc,
Thế lộ mang mang ngọ thuỵ trường.
Tỉnh hậu xuất môn huề bộc khứ,
Phùng nhân chỉ hướng thuyết nông tang.

 

Dịch nghĩa

Rào tre bao quanh nhà có muôn nhánh nhọn,
Nhà cũ độ hơn một cung ở bên ngôi chùa cổ.
Mưa tạnh, ao chuôm inh ỏi tiếng ếch,
Hoa rụng, đình viện ngát thơm bọt én.
Cảnh nhàn tênh tênh, rượu xuân uống đẫy,
Đường đời man mác, giấc ngủ kéo dài.
Tỉnh dậy ra cửa dắt đầy tớ đi theo,
Gặp ai cũng chỉ nói chuyện nông tang.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bốn bề nhọn hoắt rào tre
Một gian lều nát gần kề nhà xưa
Ao bèo ếch gọi sau mưa
Sân ngoài hoa rụng, day dưa én chào
Thư nhàn, bầu rượu lao đao
Đường trời man mác, gối đầu ngủ say
Tỉnh ra ríu rít tớ thầy
Chuyện cầy chuyện cấy gặp ai cũng bàn


Nguồn: 300 bài thơ Việt chữ Hán (Hán tự Việt thi tam bách thủ), Ngô Văn Phú dịch, NXB Hội nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Giậu tre vạn giáo nhọn rào quanh
Chùa cổ bên nhà cũ mái tranh
Mưa tạnh ao chuôm ồn tiếng ếch
Sân chùa hoa rụng ngát chân oanh
Cảnh nhàn thư thái xuân đầy rượu
Trưa vắng miên man mãi giấc lành
Tỉnh dậy cửa ra đầy tớ dắt
Gặp ai cũng nói chuyện nông canh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rào tre nhánh nhọn bao quanh nhà,
Chùa cổ bên nhà cũ chẳng xa.
Mưa tạnh ao chuôm inh tiếng ếch,
Hoa tàn đình viện én bay sà.
Cảnh nhàn thư thái xuân tràn rượu,
Cuộc thế miên man giấc mộng dài.
Tỉnh dậy cửa ra vài kẻ tớ,
Gặp ai cũng nói chuyện nông hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rào tre ngọn hoắt bao quanh
Một gian nhà cũ mái tranh bên chùa
Ồm ồm tiếng ếch sau mưa
Mùi hương bọt yến gió đưa hoa đình
Cảnh nhàn say chén rượu xuân
Đường đời mù mịt ung dung giấc nồng
Tỉnh ra dắt tớ theo cùng
Gặp người đem việc nhà nông chuyện trò

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rào tre bao nhánh quanh nhà,
Với nhà chùa cổ không xa khoảng đường.
Tạnh mưa tiếng ếch ao mương,
Hoa tàn bọt én thơm hương viện đình.
Cảnh xuân tràn rượu yên bình,
Miên man cuộc thế giấc kinh mộng dài.
Tỉnh ra dắt tớ một vài,
Chuyện nông tang gặp luôn ai cũng bàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời