Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 09:05

奉賡冰壼相公寄贈杜中高韻

城中幾度鬬炎涼,
漫送悠悠歲月長。
散質豈堪便世用,
嬌心羞把妒時粧。
寒松晚菊淵明徑,
獨樹孤村子美堂。
賢相儻憐門下士,
肯容群作白頭郎。

 

Phụng canh Băng Hồ tướng công ký tặng Đỗ Trung Cao vận

Thành trung kỷ độ đấu viêm lương,
Mạn tống du du tuế nguyệt trường.
Tán chất khởi kham tiện thế dụng,
Kiều tâm tu bả đố thời trang.
Hàn tùng vãn cúc Uyên Minh kính,
Độc thụ cô thôn Tử Mỹ đường.
Hiền tướng thảng lân môn hạ sĩ,
Khẳng dung quần tác bạch đầu lang.

 

Dịch nghĩa

Mấy độ nơi kinh kỳ ganh đua thói đời ấm lạnh,
Hững hờ đưa qua năm dài tháng rộng.
Tính chất nhàn tản, làm sao nhanh nhẩu hầu hạ thế gian được?
E lệ thẹn thùng, không dám điểm trang lộng lẫy.
Tùng già cúc muộn, vườn cũ Uyên Minh,
Xóm lẽ cây đơn, căn nhà Tử Mỹ.
Bậc hiền tướng có lòng thương yêu kẻ sĩ dưới trướng,
Thì xin cứ để cho làm quan lang bạc đầu.


Băng Hồ tướng công tức Trần Nguyên Đán, bố vợ tác giả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Nóng lạnh ganh đua thói thị thành,
Tháng năm dằng dặc tiễn cho nhanh.
Chất nhàn phá vỡ lòng khiên tuỵ,
Nết đẹp màng chi bả lợi danh.
Xóm lẽ cây đơn, nhà Tử Mỹ,
Cúc già thông rét, luống Uyên Minh.
Ví chăng hiền tướng thương môn hạ,
Xin để quan Lang tóc trắng tinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thành tranh ấm lạnh mấy lần sang
Dằng dặc tháng năm uổng bóng tàn
Nhàn tản sao hầu theo thế cuộc
Lòng trong thẹn ghét thói thời trang
Uyên Minh cúc muộn đường tùng lạnh
Tử Mỹ nhà cô xóm vắng hoang
Tể tướng nếu thương trò dưới cửa
Để hai bạc tóc mãi quan lang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ấm lạnh ganh đua chốn thị thành,
Năm dài tháng rộng hững hờ anh,
Chất nhàn hầu hạ đời sao đươc,
E lệ thẹn thùng với điểm trang.
Vườn cũ Uyên Minh tùng cúc muộn,
Căn nhà Tử Mỹ xóm vườn hoang,
Lòng thương dưới trướng người hiền tướng,
Xin để bạc đầu quan chức lang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời