Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 11:01

偶作

自詫平生履素絲,
文章無分敢論時。
展禽焉往非三黜,
章子誰云惰四肢。
老即田園真事業,
心無暮夜愧妻兒。
乾坤形著皆吾道,
飛躍高深可遂宜。

 

Ngẫu tác

Tự sá bình sinh lý tố ti,
Văn chương vô phận cảm luân thì.
Triển Cầm yên vãng phi tam truất,
Chương Tử thuỳ vân noạ tứ chi.
Lão tức điền viên chân sự nghiệp,
Tâm vô mộ dạ quý thê nhi.
Càn khôn hình trước giai ngô đạo,
Phi dược cao thâm khả toại nghi.

 

Dịch nghĩa

Bình sinh tự hào đi trên tơ trắng,
Không có duyên phận với văn chương, đâu dám bàn việc đời.
Triển Cầm đi đâu mà chẳng ba lần bãi truất,
Ai bảo rằng Chương Tử nhác biếng chân tay.
Tuổi già về ruộng vườn, mới đúng là sự nghiệp thật,
Đêm hôm khuya khoắt, trong lòng không thẹn với vợ con.
Vật hữu tình trong trời đất, đều do đạo ta biểu hiện,
Chim bay trên trời cao, cá nhảy dưới vực sâu đều có thể thoả thích.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Đời ta tơ trắng bước thênh thênh
Duyên phận văn chương thẹn nỗi mình
Ngay thẳng Triển Cầm bao lượt truất
Chây lười Chương Tử vốn oan tình
Già vui vườn ruộng nghề chân chính
Sống quý vợ con dạ trắng tinh
Hình thể đất trời khuôn đạo lớn
Cuộc đời chim cá nhẹ thênh thênh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tự bảo đời ta trong trắng thôi
Văn chương nào phận dám bàn thời
Triển Cầm ở nước ba lần truất
Chương Tử ai rằng thủ túc lười
Đến lão ruộng vườn thành sự nghiệp
Đêm lòng chẳng thẹn vợ con tôi
Hữu hình trời đất sinh từ đạo
Bay nhảy cao sâu thoả thích đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tơ trắng bình sinh ta tự hào,
Văn chương vô phận dám bàn sao.
Triển Cầm trong nước ba lần truất,
Chương Tử ai hay biếng nhác nào.
Già lão về vườn đây sự nghiệp,
Đêm nằm chẳng thẹn vợ con đau.
Hữu hình trời đất, đều do đạo,
Thoả chí cá hồ chim trời cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời