23/05/2024 02:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu tác
偶作

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 11:01

 

Nguyên tác

自詫平生履素絲,
文章無分敢論時。
展禽焉往非三黜,
章子誰云惰四肢。
老即田園真事業,
心無暮夜愧妻兒。
乾坤形著皆吾道,
飛躍高深可遂宜。

Phiên âm

Tự sá bình sinh lý tố ti,
Văn chương vô phận cảm luân thì.
Triển Cầm[1] yên vãng phi tam truất,
Chương Tử[2] thuỳ vân noạ tứ chi.
Lão tức điền viên chân sự nghiệp,
Tâm vô mộ dạ quý thê nhi.
Càn khôn hình trước giai ngô đạo,
Phi dược cao thâm khả toại nghi.

Dịch nghĩa

Bình sinh tự hào đi trên tơ trắng,
Không có duyên phận với văn chương, đâu dám bàn việc đời.
Triển Cầm đi đâu mà chẳng ba lần bãi truất,
Ai bảo rằng Chương Tử nhác biếng chân tay.
Tuổi già về ruộng vườn, mới đúng là sự nghiệp thật,
Đêm hôm khuya khoắt, trong lòng không thẹn với vợ con.
Vật hữu tình trong trời đất, đều do đạo ta biểu hiện,
Chim bay trên trời cao, cá nhảy dưới vực sâu đều có thể thoả thích.

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Đời ta tơ trắng bước thênh thênh
Duyên phận văn chương thẹn nỗi mình
Ngay thẳng Triển Cầm bao lượt truất
Chây lười Chương Tử vốn oan tình
Già vui vườn ruộng nghề chân chính
Sống quý vợ con dạ trắng tinh
Hình thể đất trời khuôn đạo lớn
Cuộc đời chim cá nhẹ thênh thênh
[1] Triển Cầm (720 TCN - 621 TCN) tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Ông làm Sĩ sư, ba lần bị truất mà không bỏ nước. Sau khi chết, được đặt tên thuỵ là Huệ. Đời sau thường biết ông với tên Liễu Hạ Huệ.
[2] Hiện chưa rõ là ai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Ngẫu tác