Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 16:49, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/07/2008 23:19

暮秋,席上用嚴滄浪韻

歲晚天寒客易悲,
騷人何必怨江蘺。
西風籬落菊殘後,
夜雨湖山雁斷時。
老景逼人侵亹亹,
秋光戀我去遲遲。
薇垣清夢頭將白,
正恐蓴鱸每負期。

 

Mộ thu, tịch thượng dụng Nghiêm Thương lương vận

Tuế vãn thiên hàn khách dị bi,
Tao nhân hà tất oán giang ly.
Tây phong ly lạc cúc tàn hậu,
Dạ vũ hồ sơn nhạn đoạn thì.
Lão cảnh bức nhân xâm vỉ vỉ,
Thu quang luyến ngã khứ trì trì.
Vi viên thanh mộng đầu tương bạch,
Chính khủng thuần lư mỗi phụ kỳ.

 

Dịch nghĩa

Năm tàn trời rét, lòng khách dễ sinh sầu thương,
Nhà thơ hà tất phải oán trách cỏ Giang ly.
Sau khi hoa cúc tàn bên bờ giậu trước làn gió tây,
Là lúc bóng nhạn mất hút nơi khoảng núi hồ trong cảnh mưa đêm.
Cảnh già bức bách người, cứ lấn tới xồng xộc,
Ánh thu luyến tiếc ta, trôi đi chầm chậm.
Xong giấc mộng ở chốn Vi viên thì đầu sắp bạc,
Chính là lúc do lỡ hẹn “rau thuần cá vược”.


Tiểu chú: “Sở từ: Hỗ giang ly dữ bích chỉ hề” 楚詞﹕扈江離與碧芷兮 (Sở từ có câu: Theo giang ly cùng bích chỉ).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Khôi

Năm cuối càng buồn nỗi biệt ly,
Tao nhân hà tất oán giang ly.
Cúc tàn bên dậu hơi may thoảng,
Mưa tối qua non tiếng nhạn nghe.
Dục khách vội vàng hơi lạnh tới,
Nhớ ta chầm chậm ánh thu đi.
Hoa vườn mơ mộng đầu e bạc,
Chính sợ thuần lư lại quá kỳ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Cuối năm, rét dễ gợi sầu lên,
Thơ với Giang ly, lọ oán phiền.
Phên giậu, cúc tàn sau gió lạnh,
Núi hồ, nhạn vắng khoảng mưa đêm.
Lấn người, cảnh lão đi nhanh quá,
Yêu tớ, làn thu thổi chậm thêm.
Giấc mộng công danh đầu sắp bạc,
Thuần, lô, đang sợ hẹn thành quên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trời lạnh dễ buồn năm cạn đi
Nhà thơ sao oán cỏ giang ly
Gió thu giậu đổ tàn hoa cúc
Mưa tối núi hồ hết nhạn phi
Cảnh lão đuổi người xồng xộc tới
Ánh thu lưu luyến chậm rì rì
Vi viên xong mộng đầu thêm bạc
Rau rút cá lư sợ lỡ kỳ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm tàn trời rét khách sầu thương,
Trách cỏ Giang ly thơ há vương.
Tàn cúc gió tây bên giậu trước,
Mưa đêm bóng nhạn vút mờ phương.
Cảnh già xồng xộc như tràn tới,
Mến tớ mùa thu chậm trôi thường.
Xong mộng công danh đầu sắp bạc,
”Rau thuần cá vược” hẹn quê hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời