Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2008 09:25

與漳江同年張太學

憶昔遭逢珥水邊,
兩床燈戶膝初連。
青衫各走紅塵裡,
綠鬢相看白酒前。
薇月芹風今異調,
硯旗殿袞舊同年。
慇懃別後須鞭策,
聖主方今正急賢。

 

Dữ Chương Giang đồng niên Trương thái học

Ức tích tao phùng Nhị thuỷ biên,
Lưỡng sàng đăng hộ tất sơ liên.
Thanh khâm các tẩu hồng trần lý,
Lục mấn tương khan bạch tửu tiền,
Vi nguyệt cần phong kim dị điệu,
Nghiễn kỳ điện cổn cựu đồng niên.
Ân cần biệt hậu tu tiên sách,
Thánh chúa phương kim chính cấp hiền.

 

Dịch nghĩa

Nhớ lại trước đây gặp nhau ở bên sông Nhị,
Bên đèn quán trọ kề gối liền giường lần đầu.
Một vạt áo xanh, đều xuôi ngược trong đám bụi hồng,
Hai mái tóc xanh, cùng nhìn nhau trước ly rượu trắng.
Trăng vi gió cần nay được tuyển bổ khác nhau,
Cờ trong nghiên, cổn trên điện, xưa là đồng niên.
Ân cần nhủ nhau sau khi từ biệt đều nên gắng gỏi,
Nay là lúc thánh chúa đang gấp cầu người hiền.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trước đây gặp gỡ trên sông Nhị,
Dưới bóng đèn khuya giữa chúng mình.
Trong áng bụi hồng, chen áo lục,
Trước bầu rượu trắng chụm đầu xanh.
Gió trăng khác điệu lên đài các,
Nghiên bút cùng khoa đối diện đình.
Từ biệt ân cần khuyên hãy gắng,
Thánh hoàng đang gấp chọn tài danh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước đây gặp gỡ bên sông Nhị,
Quán trọ đèn bên ngủ sát anh,
Xuôi ngược bụi hồng chen áo lục,
Trước ly rượu trắng đối đầu xanh.
Trăng vì cần gió không theo điệu,
Nghiên bút đồng niên trên điện thành,
Từ biệt ân cần nên gắng sức,
Thánh hoàng đang gấp tuyển tài danh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhớ thuở gặp nhau bến Nhị Hà
Đèn khuya quán trọ mối duyên ta
Bụi hồng áo lục thân xuôi ngược
Rượu trắng đầu xanh ý thiết tha
Đài các gió trăng tuy khác điệu
Điện đình nghiên bút lại cùng khoa
Ân cần từ biệt khuyên tu sức
Thánh chúa đang mong giúp nước nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời