19/10/2021 14:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ Chương Giang đồng niên Trương thái học
與漳江同年張太學

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2008 09:25

 

Nguyên tác

憶昔遭逢珥水邊,
兩床燈戶膝初連。
青衫各走紅塵裡,
綠鬢相看白酒前。
薇月芹風今異調,
硯旗殿袞舊同年。
慇懃別後須鞭策,
聖主方今正急賢。

Phiên âm

Ức tích tao phùng Nhị thuỷ biên,
Lưỡng sàng đăng hộ tất sơ liên.
Thanh khâm các tẩu hồng trần lý,
Lục mấn tương khan bạch tửu tiền,
Vi nguyệt cần phong kim dị điệu,
Nghiễn kỳ điện cổn cựu đồng niên.
Ân cần biệt hậu tu tiên sách,
Thánh chúa phương kim chính cấp hiền.

Dịch nghĩa

Nhớ lại trước đây gặp nhau ở bên sông Nhị,
Bên đèn quán trọ kề gối liền giường lần đầu.
Một vạt áo xanh, đều xuôi ngược trong đám bụi hồng,
Hai mái tóc xanh, cùng nhìn nhau trước ly rượu trắng.
Trăng vi gió cần nay được tuyển bổ khác nhau,
Cờ trong nghiên, cổn trên điện, xưa là đồng niên.
Ân cần nhủ nhau sau khi từ biệt đều nên gắng gỏi,
Nay là lúc thánh chúa đang gấp cầu người hiền.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trước đây gặp gỡ trên sông Nhị,
Dưới bóng đèn khuya giữa chúng mình.
Trong áng bụi hồng, chen áo lục,
Trước bầu rượu trắng chụm đầu xanh.
Gió trăng khác điệu lên đài các,
Nghiên bút cùng khoa đối diện đình.
Từ biệt ân cần khuyên hãy gắng,
Thánh hoàng đang gấp chọn tài danh.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Dữ Chương Giang đồng niên Trương thái học