聞詩翁葛川先生秋九月二十九夜客中臥病寄示其二

眼中名勝願相償,
廿載吟題鬢未霜。
旅夢何妨千里遠,
村鐘莫恨五更長。
今宵枕裡聆寒雨,
明日山頭探早香。
黃菊數杯君暫啜,
免教詩思為誰傷。

 

Văn thi ông Cát Xuyên tiên sinh thu cửu nguyệt nhị thập cửu dạ khách trung ngoạ bệnh ký thị kỳ 2

Nhãn trung danh thắng nguyện tương thường,
Nhập tải ngâm đề mấn vị sương.
Lữ mộng hà phương thiên lý viễn,
Thôn chung mạc hận ngũ canh trường.
Kim tiêu chẩm lý linh hàn vũ,
Minh nhật sơn đầu thám tảo hương.
Hoàng cúc sổ bôi quân tạm xuyết,
Miễn giao thi tứ vị thuỳ thương.

 

Dịch nghĩa

Mong được bù lại bằng những thắng cảnh
Ngâm vịnh đã hai mươi năm tóc mai vẫn chưa bạc
Mộng lữ thứ thì nề hà gì đường xa
Tiếng chuông rung nơi thôn làng chớ giận gì năm canh dài
Ðêm nay nằm trên gối nghe mưa lạnh
Sáng ngày mai lên núi tìm hoa nở sớm
Bác hãy tạm nhắp vài ly rượu cúc
Ðừng để ý thơ sầu khổ vì ai

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ðó đây danh thắng ước mơ hoài
Ngày tháng đề ngâm tóc chửa phai
Giấc khách không nề ngàn dặm bước
Chuông làng chẳng oán mấy canh dài
Nằm nghe mưa giọt đêm khuya lạnh
Bước kiếm hương lành sáng sớm mai
Dăm chén rượu đây anh tạm nhắp
Ý thơ đừng để khổ vì ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ước mong danh thắng bấy lâu nay,
Hai chục năm chưa bạc tóc mai.
Chẳng nề lữ thứ mơ vạn dặm,
Chuông rung chớ giân năm canh dài.
Ðêm nay trên gối nghe mưa lạnh,
Sáng sớm lên non kiếm hoa mai.
Bác hãy nhắp vài ly rượu cúc,
Vì ai ý thơ sầu khổ hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời