Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 17:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 30/12/2014 17:14

聞詩翁葛川先生秋九月二十九夜客中臥病寄示其一

詩句蕭騷債未償,
先生何事感風霜。
山溪河海情無限,
南北西東路太長。
知己莫嫌籬菊淡,
逢人將贈嶺梅香。
杜詩勝似華陀藥,
一律吟成免自傷。

 

Văn thi ông Cát Xuyên tiên sinh thu cửu nguyệt nhị thập cửu dạ khách trung ngoạ bệnh ký thị kỳ 1

Thi cú tiêu tao trái vị thường,
Tiên sinh hà sự cảm phong sương.
Sơn khê hà hải tình vô hạn,
Nam bắc tây đông lộ thái trường.
Tri kỷ mạc hiềm ly cúc đạm,
Phùng nhân tương tặng Lĩnh Mai hương.
Ðỗ thi thắng tự Hoa Ðà dược,
Nhất luật ngâm thành miễn tự thương.

 

Dịch nghĩa

Chưa trả được món nợ thơ sầu đời
Cớ sao bác lại cảm bệnh
Núi khe sông biển biết bao là tình
Ðông tây nam bắc bước đường dài dằng dặc
Bạn thân thì chớ ngại màu hoa cúc bên giậu nhạt nhẽo
Gặp người tôi sẽ cùng tặng cho nhau cành mai thơm trên non Lĩnh
Thơ Ðỗ Phủ hơn cả thuốc của Hoa Ðà
Cứ theo luật mà ngâm thì khỏi đau


Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Vẫn còn nặng nợ mối thơ sầu
Cảm bệnh vì sao hỏi cớ đâu
Biển núi suối sông tình vạn nỗi
Tây đông nam bắc bước đường sâu
Hiểu lòng cúc dại không chê nhạt
Gặp bạn mai thơm sẽ tặng màu
Hơn thuốc Hoa Ðà thơ Ðỗ Phủ
Ngâm tràn bệnh khỏi tránh không đau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ước mong danh thắng bấy lâu nay,
Hai chục năm chưa bạc tóc mai.
Lữ thứ chẳng nề mơ vạn dặm,
Chuông rung chớ giân năm canh dài.
Ðêm nay trên gối nghe mưa lạnh,
Sáng sớm lên non kiếm bạch mai.
Bác hãy nhắp vài ly rượu cúc,
Vì ai thơ ý khổ sầu hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời