Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 16:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 30/12/2014 16:41

秋夜同陶莊洪【舟永】先生疊杜甫秋興詩之韻

鷦鷯有鳥伴深林,
憑一高枝萬樹森。
亦效新吟酬遠客,
豈應狂笑度光陰。
青雲點綴知何事,
明月團圓照此心。
乍聽菊香來枕畔,
秋聲兩度海城砧。

 

Thu dạ đồng Đào Trang Hường Vịnh tiên sinh điệp Đỗ Phủ “Thu hứng” thi chi vận

Tiêu liêu hữu điểu bạn thâm lâm,
Bằng nhất cao chi vạn thụ sâm.

Diệc hiệu tân ngâm thù viễn khách,
Khởi ưng cuồng tiếu độ quang âm.
Thanh vân điểm chuế tri hà sự,
Minh nguyệt đoàn viên chiếu thử tâm.
Sạ thính cúc hương lai chẩm bạn,
Thu thanh lưỡng độ Hải thành châm.

 

Dịch nghĩa

Có chim sẻ đậu trong rừng sâu
Trên cành cao trong muôn ngàn cây lớn
Cũng bắt chước ngâm thơ đón mời khách phương xa
Há nên cười khan để cho qua ngày?
Điểm xuyết đường mây biết là chuyện gì
Trăng sáng tròn chiếu sáng như lòng này
Gió đưa mùi hương cúc chợt thoảng bên gối
Gió thu hai lần đưa tiếng đập giặt áo tới thành Động Hải


Lời tự: “Án sát Quảng Bình” 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

Bài thơ này hoạ vần bài Thu hứng của Đỗ Phủ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Rừng sâu chim sẻ chẳng theo bầy
Bay đậu ngàn cây chót vót mây
Lại thói thơ ngâm mời viễn khách
Cứ vang cười lớn sống qua ngày
Có không danh lợi không màng chuyện
Tròn sáng lòng trăng tựa kẻ này
Thành Hải nằm nghe hương cúc thoảng
Thu về đập vải rộn nhà ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có con chim sẻ đậu rừng mây,
Muôn ngàn thảo mộc một cành cây.
Bắt chước ngâm thơ mời viễn khách,
Há nên cười lớn sống qua ngày?
Danh lợi đi qua không màng nữa
Trăng tròn chiếu sáng rõ lòng này.
Gió đưa hương cúc vào bên gối,
Động Hải thu về tiếng giặt bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời