Quan trường chăm chỉ chuyện văn chương
Nhàn ẩn trời Nam khẩn ruộng nương
Thành Vị luyến lưu khúc tiễn biệt
Biên cương nhung nhớ mộng canh trường
Cấy cày mong bạn nhiều niềm thú
Nghiên bút lo chi thiếu bạn đường
Những lúc ngâm nga khi ngoảnh mặt
Hồn ta theo hướng ngóng người thương