30/10/2020 20:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp hoạ Hồ Triệu Khanh vãng Nha Trang trị điền nghiệp nguyên vận
答和胡趙卿往芽莊治田業原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 18/01/2015 05:48

 

Nguyên tác

君侯再補味經詩,
南嶺棲閒地既菑。
數曲渭城人去後,
五更關塞夢來時。
耘耡但願多新趣,
筆硯何愁少故知。
一路吟鞭一回首,
向陽花草共傾葵。

Phiên âm

Quân hầu tái bổ vị kinh thi,
Nam lĩnh thê nhàn địa ký chuy.
Sổ khúc Vị thành[1] nhân khứ hậu,
Ngũ canh quan tái[2] mộng lai thì.
Vân sừ đãn nguyện đa tân thú,
Bút nghiễn hà sầu thiểu cố tri.
Nhất lộ ngâm tiên nhất hồi thủ,
Hướng dương hoa thảo cộng khuynh quỳ[3].

Dịch nghĩa

Lại được bổ đi làm quan mà thơ văn đầy mình
Nhàn hạ ở phương trời phía Nam làm rẫy
Chia tay sau khi hát khúc ca "Vị thành" từ biệt
Ðêm khuya dài nôn nao mơ nhớ người ở phương xa
Mong việc cấy cày có nhiều chuyện vui thú
Chuyện bút nghiên thì lo gì thiếu bè bạn
Cứ ngâm vang thơ văn, khi quay đầu nhìn lại
Cỏ cây đều theo hoa quỳ quay về hướng mặt trời

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Quan trường chăm chỉ chuyện văn chương
Nhàn ẩn trời Nam khẩn ruộng nương
Thành Vị luyến lưu khúc tiễn biệt
Biên cương nhung nhớ mộng canh trường
Cấy cày mong bạn nhiều niềm thú
Nghiên bút lo chi thiếu bạn đường
Những lúc ngâm nga khi ngoảnh mặt
Hồn ta theo hướng ngóng người thương
[1] Chỉ chuyện chia tay bịn rịn. Lấy ý từ bài thơ "Vị thành khúc" 渭城曲 của Vương Duy.
[2] Chỉ chuyện nhớ bạn.
[3] Hoa quỳ, hoa hướng dương hướng theo mặt trời. Ý chỉ nhớ đến người phương xa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Đáp hoạ Hồ Triệu Khanh vãng Nha Trang trị điền nghiệp nguyên vận