Hôm qua còn trên ổ
Hôm nay đã ra sân
Mẹ cục ta cục tác
Dặn đàn con ân cần:

- Các con đừng chơi xa
Hãy bám theo chân mẹ
Nếu nghe tiếng quạ, diều
Nấp vào bụng mẹ nhé!

Đàn con rất là ngoan
Biết vâng lời gà mẹ
Mẹ bới tìm mồi ngon
Các con theo rất lẹ

Bỗng tiếng kêu: - Quạ quạ!
Trên cành khế trước hiên
Mẹ gà kêu tục tục!
Đưa mắt nhìn láo liêng

Đàn con chân thoăn thoắt
Líu ríu thầm gọi nhau
Đứa chui vào bụng mẹ
Đứa vào cánh thật mau

Mẹ con im thin thít
Cu Tí phá lên cười
Thì ra là cu Tí
Giả làm quạ đấy thôi

Tí vội tụt xuống đất
Mẹ gà như hiểu ra
Lại cục ta cục tác
Dắt con qua vườn cà.