Hay ưa gặm cỏ
Là bò với trâu
Hay tắm ao sâu
Là con nhà vịt
Hay kêu ríu rít
Là chú chim non
Hay khoe mắt tròn
Là anh mèo mướp
Hay đi đến lớp
Là bạn sáo nâu
Hay lặn ao bàu
Là anh cá chép
Hay rung ria mép
Là bác chó nhà
Hay hét hay la
Là gà mái đẻ
Hay đòi bú mẹ
Là chú bê con
Hay hót véo von
Là em sáo sậu
Hay thích mặc áo
Là em búp bê
Hay ưa đạp xe
Là chú khỉ xiếc
Hay vẽ hay viết
Chính là bé ngoan.