Rễ bám chặt đất khô khan
Thân kiêu hãnh đón chói chang nắng trời
Ô hay cây cũng như người
Vượt qua khắc nghiệt đến thời nở hoa
Sắc trầm tĩnh đến thiết tha
Hương thanh khiết lại mượt mà như không
Cây gai tua tủa xương rồng
Lại trổ hoa thắm sắc hồng ngộ chưa?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]