Có một chú lừa nọ
Một hôm đi đâu về
Thấy bộ da sư tử
Người ta phơi trên đê

Chú khoác bộ da ấy
Rồi cứ thế về làng
Mọi người tưởng sư tử
Liền bỏ chạy vội vàng

Chú kêu lên thích thú
Bằng tiếng lừa - be be!
Ông chủ nhận ra chú
Liền đủng đỉnh dắt về

Chú còn bị mấy gậy
Vì tội làm dân làng
Tưởng chú là sư tử
Bị một phen kinh hoàng

Áo quần đẹp có thể
Che cái dốt phần nào
Nhưng lời nói ngu ngốc
Thì đành chịu, buồn sao!


Nguồn: Thái Bá Tân, Ngụ ngôn Ê-Dốp bằng thơ, NXB Kim Đồng, 2015