Lão nhện già ngạo nghễ
Đan lưới trên tường cao
Lưới mỏng manh đến thế
Nào giăng được cá đâu

Nhện già cười khoái chí
Có ai hơn mình nào?
Muỗi, ruồi mà sơ ý
Mắc vào là toi ngay!

Chuồn rụt rè, nhỏ nhẹ:
- Cháu xin chỉ, thưa ông!
Nhện rằng:- Đâu phải dễ
Của sẵn mà cho không?

Nếu như chui qua lọt
Thì ông sẽ cho nào!
Chuồn kim cứ tưởng thật
Vội vã bay qua rào

Cánh chuồn kim mỏng quá
Bị tơ nhện vướng rồi
Chuồn khóc la, giãy giụa
Treo lơ lửng giữa trời

Nhện giả như tức tối
- Cái thằng nhãi ranh này!
Cả gan làm thủng lưới
Ta sẽ thịt mi ngay!

Chuồn kim xin tha mạng
Lão nhện già không tha
May, bác gió đi qua
Thấy chuồn đang mắc lưới

Bác vội vàng lướt tới
Thổi tung tơ nhện ra
Cứu chuồn kim thoát khỏi
Cạm bẫy lão nhện già.

Bác gió liền bảo nhện:
- Anh đừng có lọc lừa
Trẻ con rất khờ dại
Những việc xấu phải chừa…

Nhện già run lẩy bẩy
Như biết tội của mình
Cúi đầu đi một mạch
Dưới nắng chiều hanh hanh

Chuồn kim mừng thoát nạn
Đứng khép nép cúi đầu
Và cảm ơn bác gió
Gió nâng chuồn bay cao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]