Con chó và con mèo
Hai đứa khác xa nhau
Một đứa hay nằm đất
Một đứa thích leo cao

Con chó và con mèo
Hai đứa rất thân nhau
Khi ra sân vào bếp
Lúc tha thẩn bờ ao

Con chó và con mèo...


Nguồn: Bài ca trái đất (thơ), Định Hải, NXB Kim Đồng, 2017