Không chê tuổi tác bộn bề
Rứa là xuân cũng theo về cùng ta
Dăm cốc rượu, nửa chén trà
Nghe ngoài kia, bắn pháo hoa ầm ầm.


Đài Bắc, 21:33, 31.12.2013