44.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ, 53 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 08/08/2014 18:35 bởi hongha83
Nguyễn Huy Hoàng sinh năm 1952, quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh, là nhà giáo, nhà thơ, tiến sĩ ngành Ngữ văn, hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Ông sống và làm việc tại Matxcơva, Liên Bang Nga.

Tác phẩm:
- Ngoảnh lại (thơ, NXB Văn học, 1995)
- Dư âm (thơ, NXB Văn học, 1996)
- Phía bên kia trời (thơ, NXB Văn học, 1999)
- Miền yêu thương (thơ, NXB Văn học, 2002)
- Đa mang (thơ, NXB Văn học, 2005)
- Vẫn còn bao điều tốt đẹp (thơ, NXB Văn học, 2008)
- Giữa thanh thiên bạch nhật (thơ, NXB Văn học, 2009)
- Một thời tôi từng có (thơ, NXB Văn học, 2012)
- Canh ngọn đèn đợi sáng (thơ, NXB Văn học, 2013)

 

Một thời tôi từng có (2012)

Thơ dịch tác giả khác

Aleksandr Tvardovsky (Nga)

Aleksey Fatianov (Nga)

Andrey Dementiev (Nga)

Boris Pasternak (Nga)

Konstantin Simonov (Nga)

Mikhail Dudin (Nga)

Mikhail Isakovsky (Nga)

Olga Berggoltz (Nga)

Yuliya Drunina (Nga)

Yuri Levitansky (Nga)