Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 28/12/2014 18:07, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/02/2024 07:58

歸故國

海平萬里送人回,
四望滄茫不見涯。
宇宙模糊青霧裡,
水天縹渺白雲堆。
壯心初試波千頃,
歸思從甘酒半杯。
佇立船頭看細浪,
漁舟處處片帆開。

 

Quy cố quốc

Hải bình vạn lý tống nhân hồi,
Tứ vọng thương mang bất kiến nhai.
Vũ trụ mô hồ thanh vụ lý,
Thuỷ thiên phiếu diểu bạch vân đôi.
Tráng tâm sơ thí ba thiên khoảnh,
Quy tứ tòng cam tửu bán bôi.
Trữ lập thuyền đầu khan tế lãng,
Ngư chu xứ xứ phiến phàm khai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Đường về muôn dặm bể mênh mông,
Bờ bến đâu đâu trước mặt mình.
Lẫn lộn bể trời trong khói bạc,
Mơ màng non nước giữa mù xanh.
Sóng dào chí cũ nghìn trùng tỉ,
Rươu ngọt lòng quê nửa chén đành.
Đứng trước mũi thuyền trời bể lặng,
Buồm chài bốn mặt cánh thênh thênh!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Biển về muôn dặm lặng đưa người
Tứ phía mênh mang chỉ biển khơi
Vũ trụ mơ hồ sương biếc phủ
Nước trời mù mịt trắng mây trôi
Hùng tâm thủa trước muôn trùng sóng
Về nghĩ ngọt ngào nửa chén vơi
Đứng trước mũi thuyền nhìn sóng nhỏ
Buồm giăng thuyền cá hiện nơi nơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biển về muôn dặm đưa người
Mênh mông bốn phía biển khơi trước mình,
Sương che vũ trụ u minh,
Nước trời mù mịt trắng tinh mây vần,
Hùng tâm thủa trước sóng tràn,
Ngọt ngào về nghĩ quê làng chén vơi.
Mũi thuyền đứng trước nhìn trời,
Buồm giăng thuyền cá nơi nơi hiện về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời