Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
Từ khoá: con muỗi (8)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2018 15:03

Muỗi hỡi muỗi ơi sướng đủ điều,
Còn chi chi nữa hỡi còn kêu.
Lầu son gác tía ngày qua lại,
Má ngọc da ngà thú ấp yêu.
Béo miệng nào thương con trẻ dại,
Cành hông chi sá lũ dân nghèo.
Trong tay mà có ba tiêu phiến,
Xử tội nhà ngươi quyết chẳng nhiêu.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007