15.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 27/12/2018 15:01 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Diêu (1822-1880) tự Quỳnh Phủ, thường được gọi là cụ Tú Nhơn Ân (Nhân Ân), là nhà thơ, nhà soạn hát bội, quê Nhân Ân, Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định. Ông đỗ tú tài, song danh sĩ trong ba huyện Bình Khê, An Nhơn, Tuy Phước phần đông là môn sinh của cụ, nhiều người thành đạt như cụ Đào Tấn là một. Tên của ông được đặt cho đường phố và trường học ở tỉnh Bình Định.

Tác phẩm của Nguyễn Diêu còn lưu lại:
- Ngũ hổ bình Tây (tuồng)
- Liệu đố (tuồng hát bội)
- Cổ miếu vãn ca (Nguyệt cô hoá cáo, tuồng hát bội)