Muỗi tí ti
Mà đáng ghét
Truyền sốt rét
Giết bao người
Phải kịp thời
Ngăn chặn chúng
Lấp ao vũng
Đậy vại chum
Ngủ treo mùng
Nhà gọn ghẽ
Bạn nhớ nhé
Ấy điều cần
Muốn phòng thân
Khỏi sốt rét
Phải cương quyết
Diệt muỗi ngay.