Sau lưng phố em
Có khoảng ruộng vắng
Ngày ngày đàn cò
Tha hồ tắm nắng

Có săn ếch nhái
Cò tìm ốc biêu
Nghiêng nghiêng cánh trắng
Rựng cả trời chiều

Hoá ra giữa phố
Còn chút đồng quê
Đàn cò chấp chới
Cõng ca dao về…


In trong tập Cò bay giữa phố.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]