Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lâm Thị Mỹ Dạ (64 bài)
- Thái Bá Tân (52 bài)
- Bế Kiến Quốc (89 bài)
- Nguyễn Thuỵ Kha (128 bài)
- Lê Thị Mây (29 bài)
Tạo ngày 05/01/2020 05:44 bởi hongha83
Ngọc Khương (1949-) tên thật là Nguyễn Ngọc Khương, quê xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Ông là nhà giáo, nhà thơ Việt Nam. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh. Giải thưởng Văn học thành uỷ TP. Hồ Chí Minh.

Tác phẩm:
- Tuyển tập thơ Ngọc Khương (NXB Hội Nhà văn, 2020)