Chú Vàng cất tiếng gâu gâu
Khua vang hồi trống mở đầu hội thơ
Gà Nâu vừa tỉnh giấc mơ
Ó ò o... Nắng buông tơ sáng - chiều

Vịt Bầu chân bước liêu xiêu
Đọc thơ tứ tuyệt bao nhiêu nỗi niềm
Mèo Con đôi mắt u huyền
Ngâm bài lục bát trăng nghiêng cánh điều

Chú Khỉ không ngớt leo trèo
Diễn “tân hình thức” thơ treo lưng trời
Tiếng thơ như níu lòng người
Nguyên tiêu vang vọng muôn lời thiên nhiên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]