Sân thượng chú Huy
Có cây ổi chín
Thơm sang nhà em
Mùi thơm bịn rịn

Sân thượng chú Huy
Có hàng ớt đỏ
Trái thắp ngọn đèn
Đêm đêm lấp ló

Sân thượng chú Huy
Xanh rờn vạt cải
Nồi canh sắp sôi
Giục chú lên hái

Sân thượng chú Huy
Xuân về náo nức
Hoa cúc, hoa hồng
Bừng lên sáng rực…

Chú không có đất
Trồng cây trên cao
Cây như cũng thích
Được gần trăng sao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]