Con muỗi bé tí
Xấu tính lắm nghe
Ai không để ý
Nó chích sưng nè!

Khi bé đi ngủ
Nhờ mẹ mắc màn
Kẻo không muỗi rủ
Bạn đến từng đàn

Tha hồ nó chích
Ngứa ngáy khắp người
Coi chừng mắc bệnh
Là phiền bé ơi!