Sấm động khua rồng dậy nửa đêm
Giữa trời mưa cuốn đuổi mây đen
Lao xao trúc múa ngoài song sổ
Cuồn cuộn khe vang trước mái thềm
Đồng nội mát trong, oi bức hết
Ruộng nương phẳng rợn, sắc xanh thêm
Nhờ ai dâng sớ lên trời thế
Thần diệu kỳ công tưới khắp miền

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)