Tết ta tiện tặn tiền tiêu tết,
Xuận xiếc xênh xang xà xẽo xuân.


Hoạ thơ Nguyễn Bính