Nguyên đán phương Nam thèm da diết
Se se ngọn rét ở quê nhà
Bè bạn bây chừ người mỗi ngả
Nào ai kết quả? Ai tàn hoa?
Nâng ly khẽ chạm nhành mai giả
Hoặc huyễn mùa xuân cũng thế a?

A! Thế cũng xuân – mùa huyễn hoặc!
Sao vẫn làm buốt thắt hồn người
Ai ngồi xếp chữ chơi trò Tết
Tung hê khắp cả bốn phương trời
Thương nhớ vũ vần dòng mây kết
Bay về cố xứ
                  hoá
                     thơ
                         rơi…


Sài Gòn, Giáp Tuất 1994

Nguồn:
1. Báo Long An, số xuân Ất Hợi 1995
2. Báo Bình Dương, số xuân Mậu Dần 1997
3. Tạp chí Tài hoa trẻ, số 882 xuân Quý Tị 2003