Mặt trời là chiếc mâm lửa
Sưởi ấm không gian cuộc đời
Mặt trời thơm thơm hương sữa
Vạn vật vui vầy, tốt tươi.

Giá mặt trời là chiếc vòng sắt
Để em lăn đi khắp địa cầu?
Giá mặt trời là chiếc bánh ngọt
Để bạn bè khi đói, chia nhau.


1987