Mưa thu rả rích băn khoăn,
Bên song không ngủ quấn chăn ưu phiền.
Buồn vì nhà vắng sân im,
Nhớ người tri kỷ trái tim chàng Bão.

tửu tận tình do tại