Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2007 21:16

過鄂州

柳拂蘭橈花滿枝,
石城城下暮帆遲。
折牌峰上三閭墓,
遠火山頭五馬旗。
白雪調高題舊寺,
陽春歌在換新詞。
莫愁魂逐清江去,
空使行人萬首詩。

 

Quá Ngạc Châu

Liễu phất lan nhiêu hoa mãn chi,
Thạch Thành thành hạ mộ phàm trì.
Chiết Bài phong thượng Tam Lư mộ,
Viễn Hoả sơn đầu ngũ mã kỳ.
Bạch tuyết điệu cao đề cựu tự,
Dương xuân ca tại hoán tân từ.
Mạc Sầu hồn trục thanh giang khứ,
Không sử hành nhân vạn thủ thi.

 

Dịch nghĩa

Cành đầy hoa thuyền lan liễu phất
Chiều Thạch Thành buồm vướng vất trôi
Chiết Bài mộ cũ Tam Lư
Đầu non Viễn Hoả cờ xưa vẫn còn
Câu Bạch Tuyết nét son chùa cũ
Khúc Dương Xuân mới ngụ lời thanh
Mạc Sầu hồn cuộn dòng xanh
Để người thơ hứng viết thành ngàn câu.


Ngạc Châu: tỉnh Hồ Bắc hiện nay.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Chèo lan liễu phất, hoa đầy cành,
Buồm chậm trễ trôi dưới Thạch Thành.
Trên đỉnh Chiết Bài ngôi mộ đóng,
Đầu non Viễn Hoả bóng cờ còn.
Điệu cao "Bạch tuyết" đề chùa cũ,
Khúc mới "Dương xuân" đổi tiếng thanh.
Hồn bóng Mạc Sầu sông cuộn khuất,
Vạn bài thơ hứng đã làm thành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cành đầy hoa thuyền lan chạm liễu
Chiều Thạch Thành buồm yếu chậm rì
Tam lư quan mộ gãy bia
Nơi đầu núi lửa xe kỳ xa xa
Bài Bạch tuyết điệu ca chùa cũ
Khúc Dương Xuân hát đổi lời tân
Mạc Sầu hồn gửi sông trong
Khiến hành nhân viết vạn dòng thơ suông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Liễu phất thuyền hoa lan trĩu cành,
Thạch Thành vướng vất chiều buồm nhanh.
Chiết Bài mộ cũ Tam Lư đóng,
Viễn Hoả cờ xưa đầu núi xanh.
Bạch Tuyết khúc cao chùa cũ nét,
Dương Xuân ca mới ngụ lời thanh.
Mạc Sầu hồn cuộn dòng xanh biếc,
Thơ hứng ngàn câu người viết thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời