Bất ngờ gặp được hoa xuyên tuyết
Giữa Mạc Tư Khoa trắng ngập đàng
Ước gì người được như hoa nhỉ
Nỗi đời khắc nghiệt vẫn hiên ngang


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]