Bất ngờ gặp được hoa xuyên tuyết
Giữa Mạc Tư Khoa trắng ngập đàng
Ước gì người được như hoa nhỉ
Nỗi đời khắc nghiệt vẫn hiên ngang


Nguồn: Ngô Văn Phú, Vầng trăng dấu hỏi (thơ), NXB Hội nhà văn, 2006