Thoảng làn hương nhẹ
Đoá xuyên tuyết trở mình
Gọi mùa Xuân
Xin lặng im
Hoa đang nhú dần lên
Cánh mềm tinh khôi trong lòng tuyết
Xin là tia nắng nhẹ
Xin là yêu nhè nhẹ
Xin lặng lẽ
Nụ hoa he hé
Đất trời chạm khẽ, mầm Xuân!


Nguồn: Hoàng Thị Vinh, Đoá hoa xuyên tuyết (thơ), NXB Hội nhà văn, 2011