Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 28/09/2008 18:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 28/09/2008 19:04

Ngẫu ngâm kỳ 2

Phiền não ưu tư uổng tự đồ
Doanh thâu đắc táng tận du du
Xuân tàn chuyển giác hoa vô dụng
Nhân lão phương trì tuế bất lưu
Phú quý thái nùng hoàn thái đạm
Văn chương tuy hữu bất như vô
Nhân sinh mộng cảnh giai hư huyễn
Thị thị phi phi giác hậu hưu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Phiền não, âu lo đều uổng công
Hơn thua, được mất, chuyện bông lông
Xuân tàn mới biết hoa vô dụng
Tóc bạc càng hay năm chóng cùng
Phú quý cũng nồng mà cũng nhạt
Văn chương dù có chẳng bằng không
Đời người mọi sự chiêm bao cả
Phải trái nhìn ra thôi cũng xong.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phiền não, âu lo uổng công,
Hơn thua, được mất, lông bông chuyện đời.
Xuân tàn vô dụng hoa rơi,
Năm cùng tháng tận tóc vơi bạc dần
Phú quý nồng nhạt xoay vần
Văn chương dù có chẳng cần, bằng không
Đời người giấc mộng mênh mông
Phải trái biết rõ cũng xong một đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời