Rộn “bất như quy” tiếng giá cô,
Thẫn thờ bước bước thế này ru?
Trăng kinh thành rọi sông hiu quạnh,
Mây cố hương theo núi tít mù.
Thân thế phiêu lưu đường lá nhẹ,
Tâm tư vương vấn hệt tơ vò.
Muốn chia mi nửa niềm vui thú,
Eo óc canh gà cứ cúc cu.

tửu tận tình do tại