Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 18:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/05/2012 18:21

再經禪林寺

相府繁華局已移,
村崗古剎尚依依。
寒泉警世耽權利,
枯樹嘲人作福威。
既往是非雲變化,
如來空色月明輝。
經過故邸重回首,
為吊西風酹一卮。

 

Tái kinh Thiền Lâm tự

Tướng phủ phồn hoa cục dĩ di,
Thôn cương cổ sát thượng y y.
Hàn tuyền cảnh thế đam quyền lợi,
Khô thụ trào nhân tác phúc uy.
Ký vãng thị phi, vân biến hoá,
Như Lai không sắc, nguyệt minh huy.
Kinh qua cố để trùng hồi thủ,
Vị điếu tây phong lỗi nhất chi.


Chùa Thiền Lâm ở hữu ngạn sông Hương.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Phồn hoa dinh tướng cuộc tàn rồi,
Chùa cũ làng quê cảnh lại tươi.
Suối lạnh nhường răn người hám lợi,
Cây khô như giễu kẻ khoe oai.
Việc đời phải trái mây thay đổi,
Đạo Phật xưa nay nguyệt sáng ngời.
Chốn cũ dạo qua, nhìn trở lại,
Gió tây một chén rót cho ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Tướng phủ phồn hoa cảnh đổi thay
Trong thôn chùa cũ vẫn còn đây
Cây khô cười kẻ say quyền trọng
Suối lạnh răn người hám túi đầy
Thường thấy "sắc không" trong tựa nguyệt
Đã xem phải trái chuyển như mây
Qua dinh luỹ cũ, đầu quay lại
Be rượu rót vì viếng gió tây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Ngọc Lâm

Tướng phủ phồn hoa cảnh đổi thay
Cố hương đền cũ vẫn còn đây
Cây khô cười kẻ say quyền trọng
Suối cạn răn người mê túi đầy
Thường thấy “sắc không” trong tựa nguyệt
Đã xem phải trái chuyển như mây
Qua thành luỹ cũ đầu quay lại
Ly rượu rót đầy viếng gió tây

Hồng Đức
Chưa có đánh giá nào
Trả lời