13/08/2022 19:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái kinh Thiền Lâm tự
再經禪林寺

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 18:17

 

Nguyên tác

相府繁華局已移,
村崗古剎尚依依。
寒泉警世耽權利,
枯樹嘲人作福威。
既往是非雲變化,
如來空色月明輝。
經過故邸重回首,
為吊西風酹一卮。

Phiên âm

Tướng phủ phồn hoa cục dĩ di[1],
Thôn cương cổ sát thượng y y.
Hàn tuyền cảnh thế đam quyền lợi,
Khô thụ trào nhân tác phúc uy.
Ký vãng thị phi, vân biến hoá,
Như Lai không sắc, nguyệt minh huy.
Kinh qua cố để trùng hồi thủ,
Vị điếu tây phong lỗi nhất chi.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Phồn hoa dinh tướng cuộc tàn rồi,
Chùa cũ làng quê cảnh lại tươi.
Suối lạnh nhường răn người hám lợi,
Cây khô như giễu kẻ khoe oai.
Việc đời phải trái mây thay đổi,
Đạo Phật xưa nay nguyệt sáng ngời.
Chốn cũ dạo qua, nhìn trở lại,
Gió tây một chén rót cho ai.
Chùa Thiền Lâm ở hữu ngạn sông Hương.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 371
[1] Chùa từng bị Hưng quốc công (cậu vua) chiếm làm nhà riêng, sau ông này bị giết và chùa lại được khôi phục như cũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Tái kinh Thiền Lâm tự