Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 12:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/05/2012 09:44

閑述

旅邸閑餘晝掩扉,
推敲消遣數章詩。
家鄉康吉憑來簡,
身世憂虞問揲蓍。
似海侯門稀足到,
如冰宦況祇心知。
幾莖雪鬢爭梅白,
何日華山縱馬歸。

 

Nhàn thuật

Lữ để nhàn dư trú yểm phi,
Thôi khao tiêu khiển sổ chương thi.
Gia hương khang cát bằng lai giản,
Thân thể ưu ngu vấn diệp thi.
Tự hải hầu môn hi túc đáo.
Như băng hoan vị chỉ tâm tri.
Kỉ hành tuyết mấn tranh mai bạch,
Hà nhật hoa sơn túng mã quy.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Quán khách ngồi dưng khép cổng rào,
Mấy bài thơ hứng những thôi khao.
Tin nhà chắc ở phong thư tới,
Cuộc thế chờ xem quẻ bói gieo.
Cảnh hoạn tựa băng riêng bụng biết,
Cửa hầu như bể ít khi vào.
Mấy chòm tóc bạc hoa mai điểm,
Thả ngựa Hoa Sơn biết thuở nào.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Quán trọ, ngày nhàn, song khép chặt
Rũa, gò, tiêu khiển, mấy vần thi
Tin nhà lành, chỉ chờ thư nhạn
Thân thế lo buồn, hỏi cỏ thi
Cảnh hoạn lạnh tanh, mình biết lấy
Cửa hầu sâu thẳm, khách vào chi
Tóc mai đua với hoa mai trắng
Bao được Hoa Sơn, ngựa trở về


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời