30/01/2022 00:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhàn thuật
閑述

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 12:05

 

Nguyên tác

旅邸閑餘晝掩扉,
推敲消遣數章詩。
家鄉康吉憑來簡,
身世憂虞問揲蓍。
似海侯門稀足到,
如冰宦況祇心知。
幾莖雪鬢爭梅白,
何日華山縱馬歸。

Phiên âm

Lữ để nhàn dư trú yểm phi,
Thôi khao[1] tiêu khiển sổ chương thi.
Gia hương khang cát bằng lai giản,
Thân thể ưu ngu vấn diệp thi.
Tự hải hầu môn[2] hi túc đáo.
Như băng hoan vị chỉ tâm tri.
Kỉ hành tuyết mấn tranh mai bạch,
Hà nhật hoa sơn túng mã quy[3].

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Quán khách ngồi dưng khép cổng rào,
Mấy bài thơ hứng những thôi khao.
Tin nhà chắc ở phong thư tới,
Cuộc thế chờ xem quẻ bói gieo.
Cảnh hoạn tựa băng riêng bụng biết,
Cửa hầu như bể ít khi vào.
Mấy chòm tóc bạc hoa mai điểm,
Thả ngựa Hoa Sơn biết thuở nào.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 341
[1] Đắn đo chọn chữ khí làm thơ văn.
[2] Cửa quyền quí. Tác giả vốn “kị” chốn này (cửa lũ vua quan thối nát).
[3] Bài thơ cho thấy tâm sự của tác giả thời “vị ngộ”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Nhàn thuật