題御屏畫圖其二-躍馬過橋溪

逐鹿屠龍若不休,
無情溪水一回頭。
登津若問源從出,
雎水滹沱最上流。

 

Đề ngự bình hoạ đồ kỳ 2 - Dược mã quá kiều khê

Trục lộc đồ long nhược bất hưu,
Vô tình khê thuỷ nhất hồi đầu.
Đăng tân nhược vấn nguyên tùng xuất,
Thư Thuỷ Hô Đà tối thượng lưu.

 

Dịch nghĩa

Đuổi hươu giết rồng, như không nghỉ ngơi
Nước suối thật vô tình, mỗi khi ngoái đầu nhìn lại
Tới bến, nếu muốn hỏi nguồn từ đâu ra?
Từ mãi vùng thượng lưu sông Thư Thuỷ, Hô Đà[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Đuổi giết hươu rồng có nghỉ đâu
Vô tình khe suối mỗi quay đầu
Hỏi nguồn bến nước từ đâu đến
Thư Thuỷ, Hô Đà ấy thượng lưu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đuổi giết hươu rồng không nghỉ ngơi,
Vô tình khe suối, ngoái đầu coi.
Hỏi nguồn tới bến từ đâu đến?
Thư Thuỷ Hô Đà đó thượng lưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời