無題其三

庭前霧掃瞻明浪,
天際雲開望渺茫。
四海諒皆懷愛戴,
九州咸欲仰清光。

 

Vô đề kỳ 3

Đình tiền vụ tảo chiêm minh lãng,
Thiên tế vân khai vọng diểu mang.
Tứ hải lượng giai hoài ái đái,
Cửu châu hàm dục ngưỡng thanh quang.

 

Dịch nghĩa

Trước sân mây mù quét sạch trông sáng sủa
Ở ven trời mây tản ra trông càng phiếu diểu mênh mông
Bốn bể thật lòng nhớ thương tôn kính
Chín châu đều mong muốn ngửa trông ánh sáng trong sạch


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thanh Thọ

Sân trước mù tan trông sáng sủa
Trời bên mây tản thấy mênh mông
Bốn biển nhớ thương lòng thành kính
Chín châu ngưỡng mộ khí thanh trong

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Tạo

Sóng vỗ ao sen, hiện ngó sen
Gió lay bờ liễu múa cành mềm
Chim sáo từng đôi vui nhảy nhót
Chuồn chuồn thi thoảng đáp bờ sen


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quét sạch mây mù sân sáng trông,
Cen trời mây tản thấy mênh mông.
Thật lòng bốn bể thương tôn kính,
Ngưỡng mộ chín châu ánh sáng trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời