Thế giới sục sôi khắp muôn nơi
Mà không có sự đồng cảm
Như Thượng Đế

Nếu như trên thế gian này
Một thời nào đó đã từng có thiên đường
Thì con người thường biến nó thành địa ngục
Và khi nó được con người khôi phục
Thì thiên đường này
Chỉ thuộc về ai đó thôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)