Rễ li ti xuyên vào khe đá
Cho thân cây đứng vững giữa trời
Trên sườn núi nó chắt chiu cát sỏi
Không để cho cơn mưa nước cuốn trôi.

Những ngọn cỏ dù bao lần bị dẫm đạp
Chúng bao giờ cũng gượng lại như xưa
Dù bao lần người ta cắt xén, sang sửa
Cỏ lại mọc lên những mầm non xanh tươi

Cỏ cây và nhân loại
Luôn phục sinh sau cái chết liên hồi.