Con người yêu QUÁ KHỨ
Như rượu quí
được cất giữ lâu năm
men ủ lâu say đằm…

Xin nâng một ly QUÁ KHỨ
để mỗi người đều được uống lại
thuở bồng bột của mình
uống lại mối tình đẹp nhất của mình
đã hoá thành rượu…

Quá khứ là kho báu
Cho con người thêm ước trở về

Ngày hôm nay sẽ trôi qua
Cho đến lúc được cất vào kho
Trở thành QUÁ KHỨ
Trở thành đồ cổ
Trở thành báu vật
Trở thành men say