Khi lên ba
tôi không còn quá khứ

Lúc năm tuổi tôi nhớ
quá khứ - buổi chiều qua

Quá khứ năm lên bảy phía xa
Là thế kỷ của những võ sĩ đạo

Mười một tuổi lòng tôi mách bảo
quá khứ là những chú khủng long

mười bốn tuổi mùa đông
những trang giáo khoa biến thành quá khứ

mười sáu tuổi tôi nhìn chăm chú
những đường chu vi quá khứ rung rinh

Và năm nay mười tám tuổi thật kinh
tôi không biết
Bây giờ
là lúc nào!


dịch qua bản tiếng Nga
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)